Nova web stranica

Posle mesec dana razvoja pokrenuta je nova web stranica Hapro-s sa ažuriranim sadržajem. Stranica je izrađena sa ciljem da se što više približe Hapro alati kupcima i da postoji mogućnost informisanja o inovacijama u Hapru i svetu obrade drveta rezanjem uopšte.

U daljem planu je pokretanje email kampanja sa novim ili akcijskim alatima u cilju da se kupci što bolje upoznaju sa asortimanom, da imaju bolji pregled svojih mogućnosti koja se šire sa razvojem novih alata i tehnologija veoma brzo.