GLODALA

Glodala i slogovi sa izmenljivim pločicama vrhunskog kvaliteta

Izrada i prodaja glodala za obradu drveta i veštačkih ploča je primarna delatnost fabrike Hapro, zato je i prodajni asortiman glodala najširi. Pored standarnih alata koje možete naći u katalogu decenijama se izrađuju alati prema zahtevima kupaca. Kontaktirajte nas da bismo zajedno pronašli rešenje za zahteve Vaše proizvodnje, odnosno da ponudimo nešto od već razrađenih solucija. Kod nas možete naći sve vrste alata izrađene sa tvrdi metal i dijamantskim pločicama:

  • Glodala za izradu žljebova
  • Podesiva glodala za izradu žljebova
  • Glodala za šlicovanje i čepovanje
  • Glodala za falcovanje i ravno glodanje
  • Glodala za dužinsko i širinsko spajanje
glodala-1 glodala-2 glodala-3 glodala-4 glodala-5

GLAVE ZA FALC SA IZMENLJIVIM PLOČICAMA

Najprodavaniji alat sa standardnim izmenljivim pločicama

Glodala za falc

Glave za falcovanje su definitivno jedan od najprodavanih alata, koriste se u svakoj radionici i pogonu za obradu drveta. Zahvaljujući izvedbi sa standardnim izmenljivim pločicama i predrezačima nema potrebe za oštrenjem i sa dostupnim rezervnim pločicama proizvodnja ne trpi zbog potrebne reparacije alata ako su zubi oštećeni.
Glave za falcovanje se izrađuju sa pločicama iz tvrdog metala. Bitno je odabrati odgovarajući kvalitet pločica za obrađeni materijal. U ponudi imamo pločice za sve vrste materijala koji se obrađuju.

Za narudžbu potrebno je dostaviti spoljni prečnik, širinu zuba, prečnik otvora glave, vrstu materijala koji se seče, i eventualno tip mašine na kojoj se koristi. Sve detalje i vrste glava ćete naći u priloženom katalogu:

  Katalog Hapro - Glave, glodala, slogovi

 

PROFILNA GLODALA SA IZMENLJIVIM PLOČICAMA

Profilna glodala izrađena prema skici ili uzorku

Pored standardnih glodala za obaranje i zaobljavanje, odnosno standardnih profila koje ćete naći u katalogu izrada profilnih glodala prema uzorku ili skici kupaca je takođe jaka strana fabrike Hapro. Najveći broj alata koji se izrađuje je u stvari profilno glodalo prema uzorku. Posle izrade alata moguće je naručivati rezervne pločice pozivajući se na serijski broj koji se nalazi na njima i tako obezbediti neprestani rad mašina i držati se planiranih rokova izrade.

Alati se redovno izrađuju sa izmenljivim pločicama, ali na zahtev kupaca moguće je izraditi alate sa lemljenjim pločicama iz tvrdog metala.

Za narudžbu je potrebno dostaviti uzorak, crtež ili skicu, tip mašine na kojoj će alat raditi, željeni ili maksimalni prečnik alata, prečnik osovine mašine, maksimalnu širinu alata ako postoji odnosno vrstu materijala obradka.

Profilna glodala
 

DIA GLODALA

Dijamantski alati iz kataloga ili prema narudžbi

DIA alat

Dijamatski alat je poslednje dve decenije preuzeo deo tržišta alata što se tiče prvenstveno obradu veštačkih ploča. Hapro u Sloveniji je jedan od prvih proizvođača DIA alata u regionu i zahvaljujući iskustvu stečenu decenijama jedan od proizvođača alata vrhunskog kvaliteta. DIA predfrezeri za kant mašine za obradu ivica ploča izrađuju se sa čeličnim telom sa lemljenim pločicama ili sa aluminijskim telom sa izmenljivim dijamantskim segmentima. Pored širokog asortimana DIA predfrezera u Hapro-s možete da naručite dijamantske alate prema Vašem zahtevu, skici ili uzorku.

Za sve dijamatske alate izrađene u Hapro, pa i za alate drugih proizvođača servis oštrenja i zamene oštećenih pločica takođe je obezbeđena u Sloveniji.

Za narudžbu je najvažnije odrediti tip mašine na kojoj će alat raditi, pored toga potrebno je dostaviti uzorak, crtež ili skicu, željeni ili maksimalni prečnik alata, prečnik osovine mašine, maksimalnu širinu alata ako postoji odnosno vrstu materijala obradka.

 

SLOGOVI GLODALA

Slogovi alata sa izmenljivim pločicama prema narudžbi

Slogovi i garniture glodala se koriste u svakoj većoj stolarskoj radionici ili fabrici za obradu drveta. Prvenstveno se koriste vezano za građevinsku stolariju za izradu prozora i vrata i štokova od drveta i MDF-a odnosno vezano za industriju nameštaja za kuhinjska vrata i profile i kontraprofile.

Slogovi alata se većinom izrađuju prema narudžbi, prema skici ili uzorku. U slučaju većih narudžbina možete nas prema potrebi kontaktirati i pozvati da zajedno nađemo najbolje rešenje za Vaš proizvodni pogon i mašinski park.

Pored slogova sa izmenljivim pločicama prema zahtevu moguće je izraditi i slogove sa lemljenim pločicama iz tvrdog metala.

Za narudžbu je potrebno dostaviti uzorak, crtež ili skicu, tip mašine na kojoj će alati raditi, prečnik alata ili maksimalni prećnik mašine, prečnik osovine mašine, materijal obradka i vrstu željenih slogova. Standardne slogove ćete naći u priloženom katalogu:

  Katalog Hapro - Glave, glodala, slogovi

Slogovi glodala