IZMENLJIVE PLOČICE

Standarde i prema zahtevu profilisane pločice

Moderni rezni alati za obradu drveta se proizvode sa izmenljivim pločicama. Prednost ovih alata je mogućnost okretanja pločica, odnosno zamene bez naročitog vremenskog zastoja ako su rezervne pločice na zalihama. Izmenljive pločice su standardnih dimenzija i koristi ih više proizvođača alata. Pored standardnih pločica u namensko konstruisanim alatima potrebno je formirati namenske profilne pločice koje se izrađuju iz blanketa takođe standardnih dimenzija. Profilne rezervne pločice je moguće naručivati posebno i tako uvek imati na zalihama.
Važno je napomenuti da se iste pločice izrađuju u više kvaliteta u zavisnosti od materijala obradka. Momentalno u ponudi imamo sledeće pločice:

  • Sve tipove ravnih pločica sa dva ili četiri oštrice
  • Pločice odnosno tvrdi metal noževi za nutovanje
  • Pločice odnosno tvrdi metal noževi za zaobljavanje
  • Namensko izrađene profilne pločice
plocice-1 plocice-2 plocice-3
 

STANDARDNE IZMENLJIVE PLOČICE

Rezervne i zamenske pločice za standardne alate svih proizvođača

Standardne pločice

Proizvođači alata sa izmenljivim pločicama po mogućnosti proizvode glave i glodala sa standardnim pločicama. Prvenstveno u glodalima za falc se koriste ravne pločice i predrezači a u radijusnim, ugaonim i glodalima za žljeb odgovarajuće profilne pločice odnosno segmenti od tvrdog metala. Hapro-s u svojoj ponudi ima standardne pločice iz tvrdog metala raznih kvaliteta za više tipova obradka, za meko i tvrdo drvo, odnosno veštačke ploče. Takođe su i ponudi segmenti za zaobljavanje, obaranje i nutovanje iz tvrdog metala sa dva ili četiri oštrice.

Za narudžbu je potrebno dostaviti materijal obradka, dimenzije ili uzorak pločice.

 

PROFILISANE IZMENLJIVE PLOČICE

Pločice profilisane prema Vašem zahtevu ili uzorku

Primarna delatnost Hapro u Sloveniji je izrada alata prema zahtevima kupaca, prema priloženim crtežima ili datom uzorku drveta. Pločice za alate se profilišu iz blanketa standardnih dimenzija na najmodernijim CNC mašinama, tako da rezervne pločice je moguće izraditi i posle prema serijskom broju originala. Kopiju postojećih pločica koja nisu proizvod Hapro kompanije je moguće izraditi pomoću original pločice odnosno uzorka drveta.
Tokom naručivanja važno je uvek definisati materijal obradka jer drugarčiji kvalitet tvrdog metala se koristi za meko i tvrdo drvo, odnosno za veštačke ploče.

Za narudžbu potrebno je dostaviti dimenzije pločice, oznaku pločice ukoliko postoji na njoj, a u slučaju profilnih pločica uzorak pločice i obrađeni komad drveta.

Profilne pločice